top of page
  • Foto van schrijverRoland van Son

Een team met communicatieproblemen

Bijgewerkt op: 29 aug. 2023

"Enneagrammen geven snel inzicht in de verschillende karakters en krachten binnen een team. Het helpt mensen dus met het bewust te worden van ieders sterke punten, valkuilen en allergieën"

Begin van dit jaar kreeg ik een telefoontje van een middelgroot ICT bedrijf dat enorm groeiende is. De directeur gaf aan dat ondanks hun expertise en ervaring binnen het team het moeilijk bleek te zijn om effectief samen te werken. Er waren regelmatig spanningen en communicatieproblemen binnen het team.Er werd besloten om een traject te starten om deze uitdagingen aan te pakken en de teamdynamiek te verbeteren. Om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de diverse teamleden zijn we met Enneagrammen gestart. Ik heb namelijk bijzonder goede ervaringen met dit instrument omdat het snel een helder inzicht geeft in persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst heb ik het model uitgelegd aan het team en ze aan het werk gezet met een vragenlijst om hun individuele enneagramtype duidelijk te krijgen. Bij de tweede sessie werden de Annegramtypes van alle teamleden gepresenteerd zonder oordeel. Dit resulteerde in diepgaande zelfreflectie en bewustwording van ieders sterke punten, valkuilen en allergieën. Dit resulteert direct tot meer begrip en inzicht in elkaar. Hierdoor konden we snel de focus verleggen naar hoe deze kennis toegepast kon worden om de samenwerking te verbeteren. De stappen die werden genomen zijn:

  1. Begrip van elkaars motivaties: Teamleden kregen inzicht in elkaars dieperliggende motivaties en behoeften. Dit hielp om wrijving en onbegrip te verminderen, omdat teamleden beter begrepen waarom anderen op een bepaalde manier handelden.

  2. Effectieve communicatie: Door te begrijpen hoe verschillende enneagramtypes informatie verwerken en communiceren, leerden teamleden hun communicatiestijlen aan te passen om beter op elkaar af te stemmen. Dit verminderde misverstanden en vergrootte de effectiviteit van de teamcommunicatie.

  3. Complementaire rollen: Het enneagram benadrukte hoe verschillende types van nature bepaalde rollen en verantwoordelijkheden binnen een team op zich nemen. Dit hielp het team om beter gebruik te maken van ieders sterke punten en expertise, waardoor er meer synergie ontstond.

  4. Conflicthantering: Het begrijpen van de verschillende manieren waarop enneagramtypes reageren op conflicten en stress, hielp het team om conflict op een constructievere manier aan te pakken. Ze leerden hoe ze met empathie konden reageren op de behoeften en gevoeligheden van andere teamleden.

Al met al leidde teamcoaching tot een aanzienlijke verbetering van de teamdynamiek. De teamleden vertrouwden elkaar weer, begonnen elkaar beter te begrijpen en waren in staat om op een gezonde wijze discusssies te voeren. Kortom: de hele samenwerking is er fors op vooruit gegaan!

Comentarios


bottom of page