top of page

PIRAMIDE VAN
LENCIONI

Dit model richt zich op het begrijpen en verbeteren van teamdynamiek en organisatiecultuur. Het model bestaat uit vijf lagen, elk met zijn eigen focus op wat nodig is om een gezonde en effectieve organisatie te creëren. 

METHODE

Piramide van Lencioni

Een duidelijk verhaal

Bij teamcoaching werk ik graag met de piramide van Lencioni. Het is een herkenbaar en duidelijk model welke als kapstok dient voor effectieve teamcoaching.

 

Vanuit de basis (vertrouwen) gaan we telkens een stap steeds verder omhoog totdat we de top van de piramide (resultaten) bereiken. Door alle teamleden actief te betrekken in een discussie over het functioneren van het team wordt snel duidelijk op welke laag we kunnen beginnen klimmen.

 

Voor de volledigheid hier even in het kort de vijf lagen:

  1. Vertrouwen: de basis is het onderlinge vertrouwen.  Teamleden moeten zich veilig voelen om hun gedachten en gevoelens te delen, fouten toe te geven en hulp te vragen.

  2. Conflicten: de volgende laag is het vermogen van een team om openlijk meningsverschillen te kunnen bespreken zonder de relatie te beschadigen. 

  3. Betrokkenheid: dit betekent dat teamleden ook beslissingen steunen zelfs als ze het niet volledig eens zijn. Ze voelen zich verbonden met het team en het gezamenlijke doel.

  4. Verantwoordelijkheid: iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het behalen van de doelen. Iedereen neemt daarin de verantwoordelijkheid.

  5. Resultaten: Uiteindelijk leiden alle voorgaande niveaus tot betere resultaten
     

Een team dat op een gezonde manier vertrouwen heeft, conflicten aangaat, betrokken is en verantwoordelijkheid neemt, zal effectiever samenwerken en betere prestaties leveren!​

bottom of page